Interface op het CROW Linked Data platform
Deze website rapporteert gegevens uit het SPARQL-endpoint https://linkeddata.crow.nl van CROW. Het geeft via een API eenvoudig toegang tot de linked-data opslag met contracteisen (van CROW en provincies) en IMBOR-concepten.

  • Log in op Mijn CROW SSO
  • Gebruik de door CROW verstrekte toegangscode om de API te kunnen aanspreken.
  • Kies vervolgens één van de voor u beschikbare tools
  • De rapportvorm (de specificatie van de op te vragen gegevens) is gedefinieerd in zogenaamde SPARQL-queries. Kies de te hanteren SPARQL-query uit de lijst.
  • Afhankelijk van de gekozen query filtert u de rapportgegevens met zoektermen.
Aantal uitvoerregels (geen=onbeperkt):
Filter op (deel van) Naam eis:
Filter op (deel van) Naam object:
Filter op (deel van) Naam verficatie:
Filter op voorkeursnaam van het object:
Filter op (deel van) voorkeursnaam vakdiscipline:
Rapportvorm:
 
 
Resultaten query